BIOGRAFÍA

M'agrada la fotografia des de temps inmemorials però des del 2009, vaig començar a aprendre seriosament aquest art. Amb la meva petita Canon 1000D i alguns objectius intento plasmar en les meves fotos el meu sentiment, sóc bastant radical en moltes edicions però solament quan els meus ulls i el meu cor m'ho demanen. La realitat dels altres no sempre és com la meva i a l'inreves. M'agrada tocar tots els pals, Macro, Retrat, Paisatge, però el que mes m'apassiona és la nocturnitat i amb alevosia trec les llums que la nit amaga. Benvinguts al meu paradis.

Me gusta la fotografia desde tiempos inmemoriables pero desde el 2009, empecé a aprender seriamente este arte. Con mi pequeña Canon 1000D y algunos objetivos intento plasmar en mis fotos mi sentimiento, soy bastante radical en muchas ediciones pero solo cuando mis ojos y mi corazon me lo piden. La realidad de los demas no siempre es la mia y viceversa. Me gusta tocar todos los palos, Macro, Retrato, Paisaje, pero lo que mas me apasiona es la nocturnidad y con alevosía saco las luces que la noche esconde. Bienvenidos a mi paraiso.

I like photography since time immemorial but only from 2009, I started to learn this art seriously. With my small Canon 1000D and some goals I try to capture my feeling in my photos, I'm pretty radical in many editions but only when my eyes and my heart ask me. The reality of others is not always like mine and the reverse. I like to play all the categories, Macro, portrait, lanscapes, but what I love is the nocturnal and shamefully sack lights the night hides. Welcome to my paradise.

CONTACTO